Nyheter i senaste versionen av PC-Horse

Installera alltid den senaste versionen av programmet. Förutom de förändringar som beskrivs nedan korrigerar och förbättrar vi löpande rapporterade fel och buggar för att göra PC-Horse ännu bättre.

Nytt

Version 2.32 release januari 2017
1. Import av foderanalyser från xml-fil är nu möjlig från Eurofins och det norska laboratoriet Ofotlab.
2. Kalium och Klor behov samt intag av näringsämnen beräknas nu enligt NRC 2007 (dock ej i Mini och Standard versionerna).
3. Skjärmen för foderblandningar har förbättrats
4. Import av häster och stall är uppdaterade:
a. Stallar kan importeres (i Konsulent versionen), när energi- och protein beräkningarna i det importerade stallet är  samma som de i Sverige
b. Häster kan importeras till ett svenskt stall från alla PC-Horse språkversioner (obs, gäller endast Konsultversionen). Energi- och protein värden blir omräknade.
c. Foderlistor kan importeras från alla andra språkversioner av PC-Horse. Energi- och protein värden omräknas till svenska enheter.
5. Mindre fel-rättelser har gjorts.

Version 2.31 release November 2016
1. Anpassning till nya XML-format i Eurofins-filerna

Version 2.30 release September 2016
1. Unghästskärmen kan nu ställas upp till 36 månaders ålder.
2. Ny skärmlayout för träning. Skalan för träningsintensitet är ändrad så att den överensstämmer med NRC när NRC2007 behovsberäkning är valt som mode.
3. Finsk version av programmet lanserad. Inläsning av analyser från Eurofins i Finland aktiverat.
4. Kation-Anion balans-värden (DCAB) uppdateras omedelbart när K,Cl, Na eller S i ett foder har ändrats.
5. Foderanalyser (XML-filer) av Korn, Kraftfoder och Vitaminer/Mineraler kan nu läsas.
6. Backup funktionen förbättrad (rättad bug i UK-versionen).

Version 2.29 release februar 2016 (Mindre uppdatering)
1. Import av stallar från fil (menyva): Alla lagrade hästar och rapporter blir nu inkluderade vid importen
2. Konsulentversionen: Möjlighet till att använda alternativ rotplats för PC-Horse i händelse av att användning och tillgång till "Mina Dokument" är blockerad, exempelvis vid vissa nätverksinstallationer. Kontakta PC-Horse för information.

Version 2.28 release i Januar1 2016
Ändringar i samtliga versioner:

1. Licenser: På grund av bankernas nya säkerhetskrav sker beställning och förlängning av licens via användarens standardläsare  (Internet explorer, FireFox, Chrome m. fl.) och inte inifrån PC-Horse.
2. Inläsning av foderanalyser (XML-Format) från flera laboratorier (kontakta PC-Horse för mer information)
3. Import av tyska grovfoder till länder som använder metaboliserbar energi är nu möjlig
4. Egna foder kan nu användas vid jämförelse av näringsinnehåll
5. Korrigering av rapporterade fel

Professional og Konsultversionerna
5. Kvoter mellan näringsämnen: Flera kvoter mellan olika näringsämnen (mineraler) visas i hästens ranson.

Konsultversionen
6. Firmalogo i foderstaternas sidfot och andra rapporter kan nu laddas ned från PC-Horse server.
Egen storlek på banner är 175 x 40 pixels. Sänd logo på email til PC-Horse.

Importfoder
7. PC-Horse skriver energi- och proteinvärden på importerade garantifoder i lokala enheter,
och kan visa fodernamnet på svenska (vid behov), foderinformation och pekning till lokal hemsida för importerade foder (Kontakta PC-Horse för detaljer).

Ändringar i tidigare versioner