Ladda ned nu!

När du laddar ner senaste versionen får du automatiskt den färskaste garantifoderlistan på köpet.

PCHlogo Sverige

Ladda ner senaste svensk version

Vänligen notera för övrigt:

1. Om du redan har PC-Horse på Din dator - Avsluta PC-Horse innan du påbörjar installationen. Det går inte att installera när programmet är igång.

2. MINI-versionen kan endast hantera en (1) häst. Om du installerar en MINI-licens ovanpå en tidigare "högre" version som innehåller flera hästar och/eller stall kommer dessa automatiskt att arkiveras. Dessa kan inte aktiveras förrän Du köpt en högre version igen. Då kan alla hästarna åter importeras till programmet. Inga hästar eller stall försvinner om du tagit säkerhetskopior eller totalt avinstallerat PC-Horse från Din dator.

3.Beställning av licens, licensförlängning eller upp/ned-gradering till annan version kan endast göras inifrån programmet. Vårt system känner automatiskt av vilken version du har och hur många dagar som återstår av din licenstid. Kvarvarande dagar läggs automatiskt till den nya licenstiden.